3.10.08

iTunes ett minne blott?

Apple hotar att stänga ner iTunes redan idag på grund av en dom i US Copyright Royalty Board. De vill nämligen att Apple ska börja betala mer i royalty. Från dagens nio kronor per låt till hela 15 kronor. Apple själva vill sänka avgiften till under fyra cent/kronor. Något som artisterna alltså inte tolererar.

– Om vi var tvungna att betala mer i royalty så skulle resultatet bli att iTunes skulle gå med förlust. Ett alternativ som inte är acceptabelt, säger Apple i ett uttalande.

Nooooooooooooo! Vill alritsterna att man ska börja ladda hem olagligt igen eller? Didnt think so!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar